Начало
За контакти
За нас
e-mail

 

 

 

 

 

Видове паркет според материала от който е изработен

 

На практика паркетът е вечна подова настилка с възможност за многократно рециклиране и въстановяване. Той е изключително добър изолатор и лесен за поддръжка. Паркетът и дюшамето се изработват от различни видове дървесина. Като всеки вид си има свойте преимущества. Някои видове са значително по-устойчиви на износване други издържат без да се деформират на по-голяма влага в помещението, където са монтирани трети са с по-ниска цена. Паркетите най-общо се делят на масивни, трислойни и екзотични. Най-често срещаните у нас от масивна дървесина са дъбов, буков, от ясен, от череша, от акация, от габър и от орех. Дюшамето най-често се изработва от чам, но се среща и дъбово.

Дъб - У нас се срещат следните дъбови видове - цер, благун, зимен дъб, летен дъб и други. Дървесината на дъба е съставена от беловина и ядро. Беловината е тясна с жълтиникав цвят. Ядрото е оцветено тъмнокафяво в различни нюанси за отделните видове. Дървесината е кръгопореста. Сърцевинните лъчи са широки и се забелязват в разрезите по напречна, радиална и тангенциална посока. Дъбовата дървесина има превъзходни качества и има изключително голяма трайност, поради съдържанието на дъбилни вещества в нея. Съсъхва и набъбва умерено.

Бук - От всички наши дървесни видове букът има най-голямо разпространение. Буковата дървесина е червеникаво бяла. Обикновено здравата дървесина е без ядро. Буковата дървесина в сурово състояние съдържа голямо количество протоплазма и клетъчен сок, поради което има способността да живее дълго след отсичането й. В този период тя се изкривява, пука се и лесно загнива. По тази причина в миналото тя се смяташе за некачествена и имаше ограничено използване. Сега обаче след въвеждането на попарването, тя е една от най-ценните дървесини и намира широко приложение. Попарената букова дървесина придобива много хубав светло червен цвят, не се пука, свива и измята, лесно се боядисва, байцва и полира.

Ясен - У нас растат три вида ясен - обикновен (планински), мъждрян и полски (лонгозки). Ясеновата дървесина образува ядро след 50 годишна възраст. Тя има жълтиникаво-бял до червеникаво-бял цвят. Ясеновата дървесина намира голямо приложение поради свойте положителни качества - голяма якост, твърдост и еластичност.

Орех - Орехът расте на всякъде у нас и предпочита сухи, каменливи, варовити, песъчливи и дълбоки почви. Ореховата дървесина е съставена от беловина и ядро. Ядрото е с матовокафяв до червиникавокафяв цвят, а беловината със сивобял до сивокремав цвят. Годишните кръгове са ясно очертани. Ореховата дървесина е доброкачествена и ценна. Тя се цепи доста лесно, твърда е, добре се огъва, свива се умерено, добре се обработва, много добре се изглажда, байцва и полира.

Акация - Акация (Acacia) е род храсти и дървета. Расте бързо и достига на височина до 25 м. и възраст над 100 г. Акациятя е ценен медоносен вид.
Дървесината и е с широко ядро и тясна беловина. Изключително издръжлива на гниене.
Използва се в мебелната индустрия и за направата на масивен
паркет. При използване на Акацията за направа на паркет, може да бъде парена. След парене тя придобива тъмен цвят, близък до цветът на ореха.
Преди монтажа на паркет от Акация е необходима аклиматизация в помещенията където ще се реди.
След правилно редене, циклене и лакиране, акациевият паркет ще придаде на помещенията ви уникалност със свойте жълто-зелени отенъци или кафеникава топлина, при пареният паркет.

Трислоен паркет - Трислойният паркет се изработва от три слоя дървесина. Повърхностния пласт е с дебелина от 2,5 до 5,00мм и е изработен от масивна ценна дървесина. Това може да са както български, така и различни видове "екзотични" дървесини. Средният пласт обикновено е от иглолистна дървесина разположена напречно на другите два. Това защитава паркетите от измятане и промяна в размерите.

 

 

 

 

Copyright 2007-2018 Паркет от Standartparket.com / Цени паркет / Цени лакове / Циклене паркет /